KONSILTASYON

Sant lan travay lendi pou rive vandredi depi 8è jiska 4è nan apremidi kote moun yo bay yon kantite senbolik pou konsiltasyon jeneral ( + 0.80$US). Epi genyen posiblite pou yon konsiltasyon ak espesyalis seksyon pedyat nan lopital Sen Josèf (Masèy, Frans) epi espesyalis gwoup A.M.A.R (Pòtorico) ki disponib pa entènèt.

Genyen konsiltasyon sikolojik pou timoun yo ak fanmiy yo.

Se profesyonel ki fèl ,epi ede timoun yo grandi tankou moun epi menm bagay la pou fanmiy yo, epi pèmèt kliyan pataje nan lang li ( kreyòl ) ak ekip sante a.