SWEN ENFIMYÈ

Nan sant lan yo ofri tout sèvis enfimyè ki gen pou wè ak premye swen pou timoun, tankou:

  • Pran mezi yo,
  • Palpitasyon yo,
  • Egzèsis pou respirasyon,
  • Ba yo piki,
  • Ba yo medikamen,
  • Edikasyon sanzatann epi pragrame pou gadyen timoun yo, e tout lòt bagay ki gen pou wè ak konsiltasyon.