FAMASI

Objektif la se asire ke trètman yo bay timoun ki vin konsilte yo aplike.Pousa, nan famasi a nou ofri bagay sa yo:

  • Yon sèvis ki pèmèt nou kontrole kalite trètman yo
  • Achte medikaman an nan men ajans ki otorize epi vann yo pou menm kòb la.
  • Mete depo nou an nan bon kondisyon epi veye sou dat ekspirasyon yo.
  • Sèvis personalize pou moun ki responsab timoun yo de fason pou fè yo konprann trètman epi byen bay medikaman an.