Travay pou lavi boujonnen

Nou menm Sè ki responsab Sant sante a, nou pa wèl sèlman kòm yon kote pou trete maladi, men anplis de sa kòm yon sant pou rejwenn epi pran swen sante. Se pou rezon sa nou vle toujou genyen projè ki pou ede nou kenbe kondisyon fizik ak mantal timoun yo dyanm.

Nou kwè sipò epi jenerozite zanmi ak byenfetè nou yo ap fè rèv sa tounen yon reyalite.

Gade plis »

Generic placeholder image

FAMASI

Bon jan kalite medikaman ki vann nan pri nachte yo a pou fasilite rekiperasyon timoun nou yo.

Gade plis »

Generic placeholder image

KONSILTASYON

Travay medical ki karakterize pa yon trètman profesyonel e ki respekte moun nan inik objektif pou rekipere sante timoun nan pandan yo lyel ak reyalite ki genyen nan fanmiy li.

Gade plis »

Generic placeholder image

SWEN ENFIMYÈ

Sèvis enfimri premye nivo yo kòm sipò pou travay medikal la.

Gade plis »

Generic placeholder image

LABORATWA KLINIK

Dyagnostik yo ki pou ede nan konsiltasyon yo pa koute che epi yo trè serye.

Gade plis »

Generic placeholder image

ODONTOLOJI

Aktivite promosyon ak prevansyon sante pou bouch, ak entèvansyon espesifik.

Gade plis »

Generic placeholder image

VAKSINASYON

Sèvis vaksinasyon timoun yo menm jan ministè sante piblik Ayiti egzije sa.

Gade plis »

Zanmi ak patnè nou yo: