LABORATWA KLINIK

Sipò dyagnostik ki akonpanye travay doktè. Pliske pa genyen sevis sa nan zòn nan, sant lan louvri li pou pasyan li yo epi lòt timoun ak granmoun ki nan zòn nan.

Kalite kontwol nou mete nan travay nou an, fè nou pa gen dout sou rezilta yo. Pri tès yo kalkile apati pri materyèl (reyaktif) ki itilize yo