PROGRAM NITRISYON

Se gras a konsiltasyon nou detekte timoun mal nouri ki pou antre nan pwogram sa.

Nou swiv direktif ministè santi piblik an Ayiti mete pou sa: otè, pwa ak laj.

Anplis fòmasyon pou manman oswa gadyen timoun yo, kontwòl ki fè chak de semèn ak/oswa chak mwa, yo ba yo yon Plumpy Nut, ki se yon sipleman ki fèt ak pistach e ki la pou refè fòs timoun yo.

Nou gen projè bay chak fanmiy yon panyen manje kap pemet nou rezilta nou vle a.