ODONTOLOJI

Gras a sipò Konsil Onorè peyi kolonbi ki Ayiti a, konnya nou reyalize aktivite prevansyon pou timoun ak moun ki akonpanye yo.

Pandan rankont sa yo nou detekte timoun ki bezwen entèvansyon; apre sa se profesyonèl konsila ki pran swen yo gratis.