PROGRAM PARENAJ

Program sa fèt pou fasilite swen entegral timoun ki soufri malnitrisyon yo.

Parenn nan ap bay 50$US chak mwa pou fè timoun sa jwenn yon panyen ki gen manje byen balanse ki pou refè fòs li. Pi devan nap panse a yon èd ekonomik ki pou asire edikasyon timoun sa yo.