VAKSINASYON

k sipò lojistik klinik Sentespi, chak mwa, menm jan ministè sante piblik Ayiti mande, nou vaksinen timoun