PROGRAM POU VOLONTÈ

Sant pedyat la louvri pòt li pou tout moun ki ta renmen ofri sevis yo gratis pou timoun yo ki vin konsilte nan Sant lan.

Volontè a dwe gen yon fòmasyon nan zafè sante oubyen administrasyon. Li ta bon pou li vle aprann lang peyi a pou li kapab travay pi byen ak moun yo.